Güzel Türkçe’mizin günlük hayatta pek kullanılmayan, kullanılsa dahi anlamı tam olarak bilinmeyen kelimelerini derleyip, tanımlarla ve örnek kullanımlarla açıklamaya çalışacağım.

Mütecaviz(Sıfat)

Tanım: TDK tarafından başkasına saldıran, yapısında saldırma özelliği olan, saldırgan (kimse, devlet, hayvan) olarak tanımlamış.Muhtelif kaynaklarda (-den) aşan (-i) aşan manasında da kullanıldığını belirtilmiştir.

Örnek Kullanım: Bu mütecaviz tutumunuzu terk etmenizi umuyoruz.

Örnek Kullanım: Mütecaviz davranışları ile etrafındakileri kendinden uzaklaştırdı.

İtidal(Sıfat)

Tanım: Aşırı olmama, ılımlılık, ölçülülük ve soğukkanlı olma hali.

Örnek Kullanım: O her durumda itidalli davranırdı.

Vecd

Tanım: Coşku, coşkunluk, coşkuyla kendinden geçme hali.

Örnek Kullanım: Bin yıldır vecd ile kutlanan Mevlit Kandili programları zenginleştirilerek sürdürülmeli…

İnteraktif

Tanım: Etkileşimli.(İngilizcedeki ‘interactive’ kelimesinin yamultulması ise dilimize uyarlanmış bir kelime interaktif hali ile TDK’nın sözlüğünde yer almıyor.)

Örnek Kullanım: İnteraktif etkinlikler yaparak gençlerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

Müsbet(Sıfat)

Tanım: Olumlu, yararlı, uygun manasına gelen bu kelime dilimize Arapça’dan girmiştir.

Örnek Kullanım: Disiplin, fertlerin hal ve hareketlerini müsbet yönde geliştirmek için yapılan sistematik bir eğitimdir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.