Oğuzhan Uğur’un yayınladığı ‘Mevzular – Günaydın Afrin’ videosunda, adından ve veciz sözünden bahsettiği şahsiyete dair ufak tefek bilgileri ihtiva eder.

Ebu Müslim Horosani Merv doğumlu bir siyaset adamıdır. Emevi iktidarına karşı isyan başlatanlar arasında yer alması ile tanınır. Çocukluğunu emevi aleyhtarlığının merkezi Kufe’de geçirdiği için emevi karşıtı bir tutum sergilemiştir.Siyasi faaliyetlerine Abbasi karşıtı propogandaların yayıldığı Horosan kentinde başlamıştır.Emevi karşıtı yeterli gücü sahip olduğunda resmi olarak isyan etmiş ve hareketin başında Emevilerin son Horasan Valisi Nasr Bin Seyyarı yenmiştir.Ardından Abbasi hareketinin başındaki isim Ebu’l-abbas abdu’l-lah(Okuması baya zor :)) tarafından bu başarısına binayen kendisine Horasan Valiliği verilmiştir.

Döneminde Horasan’daki isyanları tam anlamıyla bastırmış ve hakimiyet sağlamıştır.Buna ek olarak başarılı komutanı Ziya Bin Salih’i Çin ordularına karşı Talas’a yollamıştır.Bu esnada halife olan Seffah ölmüş ve yerine Ebu Cafer El Mansur geçmiştir.El-Mansur, Ebu Müslim’in gücünden çekindiği için ona karşıdır.Fakat Ebu Müslim Şam’da halifelik iddiasında bulunarak isyan eden Abdullah Bin Ali’ye karşı El Mansur’a sadık kalmış ve isyanı bastırmada önemli rol oynamıştır.Bunun ardından hilafetini Ebu Müslim’in yardımları ile meşrulaştıran El-Mansur onu ortadan kaldırmaya karar vermiştir.El Mansur 755 yılında dostane bir şekilde sarayına davet ettiği Ebu Müslim’i önce hizmetlerinden dolayı takdir ve tebrik etmiş ardından da öldürerek cesedini Dicle’ye atmıştır.

Saltanatın emevilerden abbasilere geçmesinde önemli rolü bulunan Ebu Muslim, hem Talas Savaşı hem de Horasan’daki imar faaliyetleriyle Türk ve diğer milletlerin sevgisini kazanan Ebu Müslim’in hayatı birçok destana konu olmuştur.Günümüzde Türk, İran ve Arap tarihçiler tarafından hangi etnik gruba dahil olduğunun tartışılması bu halklar üzerinde kendisinin ne kadar etkili olduğunu göstermektedir.

Ek olarak;

2017 yılında Reina’ya düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişinin ölümünden ve 70 kişinin yaralanmasından sorumlu olan DAEŞ’li terörist’in örgüt içindeki kod adı da Ebu Müslim Horasani’dir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.